Cengiz Duman Özgür-Der Ümraniye Panelinde "Kıssalar"ı Anlattı
Cengiz Duman Özgür-Der Ümraniye  Panelinde  "Kıssalar"ı Anlattı
 
 

 
"Kur'an Kıssaları ve İslami Metot Tartışmaları" başlığı altında Özgür-Der Ümraniye şubesi dernek salonunda gerçekleştirilen sezonun üçüncü paneline Yahya Yolcu başkanlık ederken, Cengiz Duman ve Kenan Levent, konuşmacı olarak katıldılar.
 
Yahya Yolcu'nun konunun önemine dair yaptığı açılış konuşmasına müteakiben ilk konuşmacı olarak söz alan Kenan Levent, Kur'an kıssalarının İslami mücadele metodolojisi bağlamında kaynak niteliğindeki değeri üzerinde durdu. Bu bağlamda "Metot tartışmalarını akaidden ayrı düşünmek mümkün değildir." tespitinde bulunan Levent, metoda mündemiç iki temel hususun bulunduğunu belirterek bunları 1-amaç, 2-yol/yöntem olarak tasnifledi. Konuya dair başta Seyyid Kutub, M. Hüseyin Fadlallah vb. öncü şahsiyetlerin yaklaşım ve açılımlarını da özetleyen Levent, "İslami bir mücadele metodolojisinde amaç kadar takip edilen yol ve yöntemin de sahih olması gerekir." dedi.
 
İkinci konuşmacı olarak söz alan Cengiz Duman, Kenan Levent'in kıssalar bağlamında metodoloji üzerinde durduğundan dolayı kendisinin tekrardan kaçacağını ve dolayısıyla metodun önemli kaynaklarından biri olarak kıssaların doğru anlaşılıp anlaşılmadığına değineceğini ifade etti.
Bu bağlamda "Kıssaları doğru kavrıyor muyuz?" sorusunu soran Duman, metodolojik alanda düşülen yanlışların çoğu zaman kıssaların gereğince anlaşılamamasından kaynaklandığını söyledi.
Tebliğinde Müslümanların sistem içi-sistem dışı tartışmalarını da gözeterek bakan Duman, son referandum esnasında girilen saflaşmalara da Hz. Yusuf kıssası üzerinden açılımlarda bulundu. Bu bağlamda parçacı ve pragmatist yaklaşımın zaaflarına dikkat çeken Duman, sistem içi-sistem dışılık tartışmalarının son örneği olarak referandum sürecinde taraflardan birinin Yusuf'un başından tutarken diğerinin de adeta ayaklarından tuttuğunu belirterek nihayetinde yaşananınsa Yusuf'un gövdesinin parçalanması olduğunu söyledi.
Kıssalara karşı yaklaşımda düşülen kolaycılık zaafının açmazları üzerinde de duran konuşmacı, bu meyanda Zülkarneyn kıssasını örnek vererek bazılarının mesnetsiz olarak birçok tevile başvurduğunu belirterek buna rağmen sözü "Allah-u a'lem" terkibiyle bağlamalarının bir kolaycılık örneği olduğunu söyledi. Yine bu bağlamda Duman, kıssalara yaklaşımda tarihselci ve sembolist yaklaşımlarının tutarsızlıklarını da değerlendirdi.
Kıssaları doğru anlamanın sahih mücadele metodolojisi için olmazsa olmaz şartlardan olarak niteleyen Duman, bunun için de diğer birçok faktörün yanında nüzul ortamı ve bu ortamı yaşayan ilk muhatapların tarih bilgisinin kaynaklarına inmenin hayati önem taşıdığını söyledi. Duman, ilk sürelerden olan Kalem'de Yunus peygamberin sıfatı olarak geçen Sahibu'l-Hût terkibinin bu anlamda önemini irdeledi.


Diğer bir gereklilik olarak Tevrat bilgisi üzerinde duran Duman, kıssalara yaklaşımda Kur'an'ın tashih edici rolü bulunduğunu, daha etraflı bir bilgi için ise Tevrat'a müracaat etmenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Son olarak gerek ferdi ve gerekse de yapısal planda Kur'an kıssaları ışığında durum muhasebesi yapmanın önemine değinen Duman, bu meyanda Yunus ile Nuh kıssalarını karşılaştırarak herkesin bu kıssaları kendisine ayna tutması ve durumunu buna göre kritik etmesi gerektiğini söyledi. Bu meyanda Türkiye Müslümanlarının tutumları üzerinden örnekler vererek genel değerlendirmelerde bulunan Duman, konuşmasını metodolojinin önemli kaynaklarından olan Kur'an kıssalarından gereğince istifade edebilmek için öncelikle kıssaları doğru kavramak gerektiği vurgusuyla noktaladı.
Panel, dinleyicilerin soru ve katkılarının konuşmacılarca cevaplanmasına müteakip sona erdi.
www.kurankissalari.tr.gg
 
* KİTAP *
*E-KİTAP*
DİNLERDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL

Facebook beğen
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol