Hz. İsmail’in nesebi
Hz. İsmail’in nesebi
 
        Tevrat’ta, Hz. İsmail’in soyu, babası İbrahim’@den başlayarak atalarının isimleri sıralı halde kesintisiz olarak Hz. Nuh’a kadar bağlanmaktadır. Tevrat metinlerinde İbrahim peygamberin soyunun, Nuh’@un kavminin uğradığı tufandan sonra oğulları; Ham, Sam ve Yafet’ten türedikleri anlatılmaktadır. “Ve gemiden çıkan Nuh’un oğulları, Sam ve Ham ve Yafet idiler…” [1]
        Kur’an’da İsmail’@in babası Hz. İbrahim’in, Nuh’@un soyundan olduğu şöyle ifade edilmektedir.“Nihayet ötekileri (inanmayanları) suda boğduk.” “Şüphesiz İbrahim’de onun (Nuh'un) milletinden idi.”[2]Nuh’un oğullarından Sam’ın soyundan olan Terah, İbrahim@’in babasıdır. Kur’an’da Hz. İbrahim’in babasının ismi veya sıfatı Azer olarak bildirilir. ”İbrahim, babası Azer’e: Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum, demişti.”[3]
       Tevrat metinlerine göre; Terah’ın(Azer), üç oğlu olur. “Terah yetmiş yıl yaşadı ve Abram’ın (İbrahim), Nahor’un ve Haranın babası oldu.“ [4] Terah aynı zamanda, üçüncü oğlu olan ve diğer oğullarından önce vefat eden Haran’ın oğlu olan, Lût peygamberin de dedesi olmaktadır. “Haran Lût’un babası oldu.”[5] Taberî, şöyle demektedir: “İbrahim’in biri Haran, diğeri Nahur adında iki kardeşi vardı. Haran Lut’un babasıdır. Rivayete göre Harran şehri onun tarafından kurulmuş ve bu adı ondan almıştır.”[6]
       Yani Hz. İbrahim ile Lût peygamberler, “Hz. Lût aleyhisselam, Hz. İbrahim (a.s)’ın yeğeniydi.”[7] Amca-yeğen olarak; Hz. İsmail, Hz. İshak ile Lût peygamberler, amca çocukları “Kuzen” olarak yakın akrabadırlar. 
 

Cengiz Duman
Araştırmacı-Yazar
 
DİPNOTLAR
[1] Kitab-ı Mukaddes; Tekvin; Bab 9 / 18
[2] Kur’an’ı Kerim; Saffat suresi; ayet 82–83
[3] Kur’an’ı Kerim; Enam suresi; ayet 74
[4] Kitab-ı Mukaddes; Tekvin; Bab 11 / 26
[5] Kitab-ı Mukaddes; Tekvin; Bab 1 / 27
[6] Taberî; “Tarih el-Rusül ve’l-Mülûk” Milletler ve hükümdarlar tarihi; tercüme Zâkir Kadiri Ugan-Ahmet Temir;M.E. B yayınları; İstanbul 1991; c.1; s.432
[7] Mevdudi; Tarih boyunca tevhid mücadelesi ve Hz. Peygamberin hayatı; Tercüme Asrar Ahmet; Pınar yayınları; İstanbul 1983; c.1; s.430

 
www.kurankissalari.tr.gg
 
zülkarneyn kitap resmi ile ilgili görsel sonucuFacebook beğen
 
Reklam
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=