ARMAGEDDON NEDiR, NERESiDiR ?
ARMAGEDDON NEDİR, NERESİDİR ?
 
 
Tevrat ve İncil metinlerinde yer alan rivayetler doğrultusunda oluşan Avangelist inanç'a göre; Kıyamet yaklaştığında Kudüs yakınlarındaki Magedon denilen yerde, Şeytanın önderliğinde Gog Magog denilen yaratıklar türeyecek, Armageddon savaşlarını yaparak tüm dünyada karışıklık çıkaracaklardır.     
Bunun akabinde Hz. İsa yeryüzüne inecek, kendisine inanan geçmişteki insanları dirilterek bin yıl ( Milenyum ) yeryüzünde adalet ve egemenliği sağlayacaktır. 
 
Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek ." Selaniklilere 4. Bab, 16–17
Bundan sonra Kıyamet olacak, İsa ve inananları Hıristiyan ve Yahudiler cennete gideceklerdir. Bu Protestan Avangelist inanç aslında yeni değildir. İncil'in Vahiy kitabında yer alan şu ifadelere bakalım: " Bin yıl dolunca, şeytan zindanından çözülecektir ve yerin dört köşesinde olan milletleri, Gog ve Magog’u, saptırmak ve onları çenk için bir araya toplamak üzere çıkacaktır. Onların sayısı denizin kumu gibidir .”İncil /Vahiy 20. Bab 7–8 Üç kötü ruh, kralları Armagedon denilen yere topladılar.” Vahiy 16:16
Armageddon İbranice Megiddo Tepesi anlamına gelen "Harmegiddo" kelimelerinin Yunanca okunuşu. "iyiler ve kötülerin" kıyameti oluşturacak son büyük savaşına sahne olacak mekân. İsrail'de Hayfa limanının 18 mil güneydoğusunda, Kudüs'ün 55 mil kadar kuzeyinde. Eski Ahit'teki kehanete göre dünyayı ele geçirmeye çalışan güçler, yeryüzünün ve tüm dünyanın kralları, Doğu'dan, Fırat nehrinin doğusundan gelen krallar toplanacak ve korkunç büyüklükte ordularla, dehşetli silahlarla çarpışacaklar. Evangelistler Armageddon savaşında Deccal'le, yani Müslümanlarla savaşacaklarını düşünüyorlar. Evangelistlere göre inançsızlar da bu savaşta Müslümanların yanında alacak.  
İsa'nın ölümünden itibaren, iki bin yıldır, her on, beş, on beş v.b gibi   zaman aralıkları vererek bu senaryonun oluşacağını veya oluşmaya başlayacağını öne süren Hıristiyanların; Protestan Avangelist denen son yüzyıl radikal formatları; Gog ve Magog savaşları olarak, komünizm – kapitalizm çatışması, daha sonra sarı ırk ( Çin) - beyaz ırk  arasındaki bir  çatışması olacağını öne sürmüşler ancak geçmişte bekledikleri Armageddon savaşları oluşmamıştır. 
Bu fanatik anlayış şimdi Arap – İsrail, İslam – Hıristiyan, medeniyetler çatışması beklentisi ile Armageddon'u beklemekte veya bu çatışmaya gelinmesi için olayların akışını hızlandırmaya çalışmaktadırlar.  
Talimi İncil'lerden ikinci Petrus kitabında, bu savaşın öne alınması için, Aziz Petrus'un nasıl önermede bulunduğuna bakalım. " Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. "2. Petrus 3/9–12
 


Cengiz Duman
Araştırmacı-Yazar
www.kurankissalari.tr.gg
 
* KİTAP *
*E-KİTAP*
DİNLERDE ARINMA İBADETİ OLARAK GUSÜL

Facebook beğen
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol